¡Síguenos!


CANAL ÈTIC

PODEM AJUDAR-TE?

CANAL ÈTIC

Mitjançant aquest Canal Ètic, vostè pot informar, de manera confidencial, sobre qualsevol acció o omissió que pugui constituir una infracció legal, especialment de naturalesa penal o administrativa greu o molt greu.

A més, pot informar sobre infraccions de la normativa laboral, especialment en matèria de seguretat i salut, llibertat sexual i integritat moral en el treball, i d'infraccions de les normatives corporatives.

Les comunicacions han de ser clares i concises, descriure fets concrets i realitzar-se sempre de bona fe. Les comunicacions o denúncies falses seran objecte de sanció.

La informació que faciliti serà tractada de manera confidencial i se li mantindrà informat/a de les gestions fetes a través de l'adreça de correu electrònic o d'un altre mitjà que faciliti.

  Nom

  Cognoms

  Empresa o entitat sobre la qual vol informar

  Relació amb l'empresa

  Correu electrònic

  e-mail

  Desitja que la seva denúncia sigui anònima?

  Descripció detallada de la denúncia

  Fitxers i documentació

  ETS UN HUMÀ? Escriu el codi correcte.

  captcha

  També pot facilitar la informació a la qual es refereix aquest Canal per altres mitjans:

  - Trucant al número de telèfon: +34 943 28 92 11 (Servei Canal Ètic) o
  - Per escrit a l'adreça: "ATE - Canal Ètic" - Plaça del Txofre 4, Baixos - 20001 Donostia Sant Sebastià (Guipúscoa).

  Informació bàsica sobre protecció de dades.
  Responsable del tractament: L'empresa o entitat sobre la qual vostè informa a través d'aquest Canal Ètic (d'ara endavant "l'empresa").
  Encarregat del tractament: ATE Assesors Legals, S.L.P. (NIF: B20798369)
  Finalitats:: gestionar les comunicacions rebudes a través del Canal Ètic. La base jurídica legitimadora és la necessitat del tractament per al compliment d'obligacions legals aplicables al Responsable del Tractament (article 6.1.c del RGPD).
  Conversa:poden produir-se comunicacions de dades, depenent de la naturalesa de la informació facilitada, a les persones o Departaments de referència a les Administracions Públiques amb competència en la matèria, incloent-hi, si escau, l'Administració de Justícia, i en els altres supòsits que la legislació estableixi.
  Drets: : pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, limitació, supressió, oposició, portabilitat i sol·licitar les polítiques de protecció de dades completes, dirigint-se al Responsable del Tractament o, si ho prefereix, a través de l'Encarregat del Tractament ATE Assesors Legals, S.L.P., a Plaça del Txofre 4, Baixos, a 20001 Donostia Sant Sebastià (Guipúscoa), o a l'adreça de correu electrònic etico@ate.es.
  Autoritat de control sobre protecció de dades: L'autoritat de control a la qual vostè pot dirigir-se en cas de no estar d'acord amb la resolució de les sol·licituds o per presentar una reclamació és l'Agència Espanyola de Protecció de Dades: www.aepd.es
  Més informació a la política de privacitat.